Καλλιέργης, ὅλης Θετταλίας ἄριστος ζωγράφος

Tipologia: 
Autore: 
Walter, Christopher e Stylianos, Pelekanides
Livello Bibliografico: 
Fa parte di: 
Revue des études byzantines
Numero: 
33
Anno: 
1975
Pagine: 
333-334
Fonte: 
Persée
Note: 
Vol. 33